Bliv dysleksivenlig skole

Hvorfor blive dysleksivenlig skole?

Wizkids’ dysleksivenlige skoleudviklingsforløb er måske noget for jer, hvis I ønsker at indgå i en proces, der bidrager til, at jeres elever med dysleksi opnår samme grad af læring og trivsel som deres kammerater – bl.a. afspejlet i trivselsundersøgelser, forældretilfredshed, karakterer og i generel oplevelse af trivsel og udvikling. 

Omkring 20% af en årgang har udfordringer med læsning og skrivning, og det kræver særlig viden og opmærksomhed at støtte deres udvikling, så dysleksien og andre læse-/skrivevanskeligheder ikke bliver den begrænsende faktor for elevernes fremtidsmuligheder.

Ved at indgå dysleksivenligt samarbejde med Wizkids, får I adgang til en skoleudviklingsproces, der tilpasses jeres særlige behov og udgangspunkt, men som samtidig har en tydelig struktur og ramme for processen fra start til slut. Vi tilbyder en proces, hvor vi er med jer hele vejen og helt tæt på lærernes praksis, og hvor I samtidig gradvist bliver klædt på til selv at styre udviklingen.

Wizkids’ dysleksivenlige skoleprojekt tager udgangspunkt i nyeste viden, og tager både højde for kompleksiteten og enkeltheden i skoleudvikling og i skolens arbejdet med dyslektiske elever.

Desuden får I som deltager, i Wizkids’ dysleksivenlige skoleprojekt, på sigt mulighed for at indgå i et fællesskab med andre dysleksivenlige skoler, hvor I har mulighed for at sparre indbyrdes, og hvor I hvert år inviteres til en dysleksivenlig konference med oplæg, workshops og videndeling.

Wizkids' dysleksivenlige skole tager hånd om både organisering, pædagogik og undervisning

Indhold - sådan gør vi

Vi arbejder med en helhedsorienteret, inkluderende indsats overalt på skolen, og det betyder, at alle i og omkring skolen inddrages i forløbet – på forskellige tidspunkter og i forskelligt omfang. Det drejer sig om ledelse, vejledere, dansklærere, faglærere, pædagoger, elever, forældre og evt. forvaltning.

Projektet inkluderer tiltag vedr. organisering, pædagogik, undervisning og generel skolekultur. 

Wizkids bidrager med facilitering, kurser, vejledning, feedback og materialer, og både ledelse, vejledere og lærere inddrages.

Processen foregår ud fra tydelige kriterier, der udmøntes med lokalt islæt. Der arbejdes både med udvikling af overordnede strukturer og helt konkrete tiltag på skolen. Vi arbejder tæt på praksis – med meget “hands on”-understøttelse til lærerne i forberedelse, gennemførsel og evaluering af deres undervisning. 

De Wizkids-konsulenter, der kommer ud på skolerne, har indgående kendskab til både dysleksi og skole – og ikke blot til processer.

Vilkår - det kræver det

Vi tager udgangspunkt i skolens eksisterende dysleksiarbejde. På den måde bliver investeringen i tid og ressourcer mindst mulig. Men arbejdet med udviklingen af en dysleksivenlig skole er ikke en hurtig løsning: Det kræver tid, vilje og ledelseskraft at ændre skolens kultur på alle niveauer.

Skolen forpligter sig til at prioritere tiltagene og til at engagere sig aktivt i processen i de to år, forløbet som udgangspunkt varer. Skoleledelsens engagement er afgørende. 

Når skolen er blevet dysleksivenlig, har I ret til i tre år at kalde jer dysleksivenlig skole efter Wizkids’ standarder. Og I får mulighed for at sætte det dysleksivenlige logo på jeres hjemmeside. 

Efter tre år kan I vælge at forny jeres dysleksivenlige status via en proces, hvor vi på ny afdækker status, behov og handlinger. 

På sigt får I mulighed for at deltage i sparringsfora og konferencer med andre dysleksivenlige skoler.

+1
Scroll to Top