WIZKIDS' DYSLEKSIVENLIGE SKOLE

En dysleksivenlig skole er god for alle elever

Wizkids’ dysleksivenlige skole er et nyt skoleudviklingsprojekt, som inkluderer hele skolen i det vigtige arbejde med at skabe lige deltagelsesmuligheder, læring og trivsel for elever med dysleksi.

Hvad er Wizkids' dysleksivenlige skole?

EN DEFINITION

En dysleksivenlig skole er kendetegnet ved at have et inkluderende og anerkendende miljø, hvor elever med dysleksi deltager og bidrager ligeværdigt i skolens faglige og sociale fællesskaber.

Kombinationen af skolens organisering, praksis og kultur udgør tilsammen kernen i den dysleksivenlige skole, der giver elever med dysleksi – sammen med skolens øvrige elever – de bedste muligheder for at lære og trives.

Dysleksivenlige skoleudviklingsforløb ​

Vi tilbyder skoleudviklingsforløb, hvor vi understøtter skolernes udvikling af en dysleksivenlig skolekultur og -praksis. Målet er at sikre bedre mulighed for læring, trivsel og deltagelse for elever med dysleksi – og i sidste ende for alle skolens elever. 

For en dysleksivenlig skole er god for alle elever – og nødvendig for elever med dysleksi. 

Elever med dysleksi skal have mulighed for at opnå samme grad af læring og trivsel som deres kammerater. Alle elever med læse- og skrivevanskeligheder skal mødes med den nødvendige forståelse og støtte, der gør dem i stand til at lære alderssvarende og bevare troen på egne evner og muligheder.

Der findes allerede mange anbefalinger og meget viden om dysleksi og skole, men det kan ofte være vanskeligt at få implementeret i skolehverdagen. Det vil vi gerne hjælpe jer med.

Dysleksivenlig organisering

Skolens dysleksivenlige organisering sikrer systematik og tydelighed vedrørende: 

 • tidlig indsats og kvalitet i den første læseundervisning

 • screening og testning for dysleksi – og udarbejdelse af handleplan

 • tiltag og netværk for gruppen af elever med dysleksi

 • supplerende undervisning for elever med dysleksi 

 • samarbejde og dialog med forældre til elever med dysleksi 

 • systematik og kvalitet i elevernes brug af og tilgang til LST

 • retningslinjer for dysleksivenlig almenundervisning 

 • plan for medarbejdernes kompetenceudvikling

Dysleksivenlig pædagogik

Den dysleksivenlige lærer har blandt andet forståelse for: 

 • at elevens vanskeligheder og behov er komplekse

 • at motivation hænger sammen med følelsen af kompetence

 • at anerkendelse og høje forventninger skaber bedre læring og trivsel

 • at dialog og åbenhed er vejen frem

 • at små tiltag er bedre end ingen

 • vigtigheden af at udvikle sin egen praksis

Dysleksivenlig undervisning

Den dysleksivenlige undervisning indebærer:

 • at indtænke LST og LST-strategier i alle læse- og skriveaktiviteter 

 • at alle opgaver og tekster et tilgængelige digitalt

 • at være tydelige og systematiske mht. formål og struktur i undervisningen – og hvordan eleverne skal opnå målet 

 • at fokusere på at styrke kommunikationen – både mundtlig og skriftligt 

 • at inddrage strategier til læsning, skrivning og læring – også med LST 

 • at modellere hvad eleverne skal gøre – ikke blot fortælle det

Wizkids' dysleksivenlige skole tager hånd om både organisering, pædagogik og undervisning

Bliv dysleksivenlig skole

Her kan du læse om gode grunde til at indgå i et dysleksivenligt udviklingsforløb med os.  

 • Hvorfor og hvordan I kan blive en dysleksivenlig skole sammen med Wizkids.

 • Hvad I som skole kan få ud af projektet.

 • Hvad vi bidrager med, og hvad det kræver af jer.

1
Scroll to Top